Tạo tài khoản mới

1. Để bảo vệ quyền lợi của bạn, tên / ID / tài khoản đã đăng ký phải là cùng một người.
2. Vui lòng sử dụng số điện thoại di động của riêng bạn để nhận SMS.
3. Nghiêm cấm sử dụng nhiều danh tính để đăng ký tài khoản với số lượng lớn, có thể gây trùng thông tin thành viên hoặc mất điểm, tự chịu rủi ro.

Xác nhận rằng tôi từ 18 tuổi trở lên và mọi hoạt động trên trang web này không vi phạm luật pháp do quốc gia nơi tôi sinh sống. Tôi cũng chấp nhận tất cả các vấn đề liên quan theo ứng dụng nàyCác quy tắc và quy định và tuyên bố về quyền riêng tư.